Rådgivning
Skikk & Bygg tilbyr rådgiving om byggeskikk og kulturminnevern/kulturlandskap/kulturmiljø
 
Eksempler:
  • Restaurering av hus og anlegg
  • Byggeskikkveileder
  • Kvalitetssikring i større reguleringsplaner
  • Fargeanalyse og utarbeidelse av palett for boligfelt, hyttefelt, kulturmiljøer og nybygg
  • Restaurering av kulturlandskap