Rdgivning
Skikk & Bygg tilbyr rdgiving om byggeskikk og kulturminnevern/kulturlandskap/kulturmilj
 
Eksempler:
  • Restaurering av hus og anlegg
  • Byggeskikkveileder
  • Kvalitetssikring i strre reguleringsplaner
  • Fargeanalyse og utarbeidelse av palett for boligfelt, hyttefelt, kulturmiljer og nybygg
  • Restaurering av kulturlandskap